Utrustning, säkerhet, regler och villkor

Tillåten utrustning

För loppet godkänner vi följande utrustning:

  • Våtdräkt, kort eller lång
  • Dolme
  • Draglina
  • Flythjälpmedel max 50cm x 50cm

Obligatorisk utrustning

  • Skor
  • Simmössa som måste bäras under alla simsträckor samt vid målgång. Tillhandahålls av arrangören.

Regler

All utrustning skall medföras från start till mål, inget får lämnas kvar utefter banan.

Det du startar med bär du med dig hela loppet.

Skräp tas med och slängs i de soppåsar som finns vid växlingarna mellan Älgö och Gåsö.

Inget skräp i naturen.

Vid lagtävlan får maximalt avstånd mellan lagkamraterna aldrig vara mer 10 meter. Målgång sker hand i hand.

Vattensträckorna startar från markerade platser gåendes eller springandes. Dykning är ej tillåten pga varierande vattendjup.

Maxtid för Älgö sidans bansträckning är 80 minuter för att få simma över till Gåsö och fortsätta loppet. 

Säkerhet

Vi sätter säkerheten i främsta rummet och det kommer finnas funktionärer utplacerade på strategiska och svårforcerade platser längst med banan.

Det finns första hjälpen på båda öarna och på simsträckorna ligger säkerhetsbåtar och bojar ankrade längst med banan samt att vi har rörliga säkerhetsbåtar som finns i simmarnas närhet för att snabbt kunna hjälpa till om det behövs.

De rörliga båtarna har även i uppgift att hålla övrig båttrafik på behörigt avstånd från de tävlande.

Längst med löpsträckorna på trafikerad väg finns funktionärer och även skyltar för trafikanter att tävling pågår.

Iakttag försiktighet vid i- och uppgång då det ligger en del stenar under ytan på vissa ställen.

Tävlingsfunktionärer finns utmed banan på strategiska platser och bär gula reflexvästar. De står i kontakt med tävlingsledningen om du behöver hjälp. Skulle loppet brytas av tävlingsledaren får du besked av funktionärerna.

Villkor

Loppet Moose2Goose Island Race Senior har en maximal kapacitet på 100 startplatser alla klasser inräknat. Först till kvarn gäller och när loppet är fulltecknat gäller kölista.

Anmälan är bindande först efter erlagd startavgift. Om du inte kommer till start eller väljer att ställa in ditt deltagande av någon anledning återbetalas ingen del av startavgiften. 

Allt deltagande sker på egen risk och föräldrar/målsmän ansvarar för sina juniorer under loppet. Arrangören rekommenderar att alla tävlande ser över sitt försäkringsskydd gällande olycksfall innan start.

Vi rekommenderar försäkringen Startklar som innehåller både en avbeställnings- och olycksfallsförsäkring. Klicka på länken nedan för att läsa mer. 

Arrangören har rätt att filma och fotografera under tävlingsdagen och att använda bilder och filmer till massmedia samt på arrangörens websida och sociala mediekanaler.

Startplatser får inte säljas vidare till tredje person. Namnändringar och eller förändringar mellan lagklasser kan göras mot en administrativ avgift på 50kr fram till senast dagen innan tävling.