Om oss

Det här är vi...

Vi som arrangerar loppet är både fastboende på Älgö såväl som sommarboende på Gåsö och numer har vi även representation från Solsidan. Grundidéen föddes av Marcus Neuman och Tomas Hjort som är bofasta på Älgö och Saltsjöbaden sedan många år tillbaka. Efter hand som loppet vuxit har vi tagit hjälp av både familjemedlemmar och massor av vänner som ställt upp med oceaner av tid och engagemang. Från Gåsö sidan har många familjer ställt upp med att snitsla banan, låna ut sin mark för de tävlande, upplåtit sin strand för landstigning där även ett stort uppbåd av hejande människor tar emot de tävlande med dryck och musik.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss