Tävlings PM 2022

(If you don’t understand Swedish there is an English version if you scroll down)

Hallå där,

Varmt välkomna till Älgö och Gåsö för den åttonde upplagan av Moose2Goose Island Race.

Vi redo igen och vi hoppas att ni är redo samt att årets lopp ska bli lika trevligt som de tidigare.

Nästan 100 glada seniorer har fått plats i startfållan och det innebär att vi behöver hjälpas åt lite för att det ska fungera smärtfritt för alla inklusive badgäster på Barnbadet, boende på öarna och inte minst för alla som ska vara med och tävla. Barnbadet är en allmän badplats och vi lånar en liten snutt av området för vårt lopp under ett par timmar på lördagen. Det har alltid löst sig tidigare år och vi hoppas på det samma i år. Ni hittar er plats på gräset och så tar vi det därifrån.

Förberedelserna pågår för fullt och det är alltid som mest att göra de sista veckorna. Vi hoppas att ni ska gilla vår tävling, det är ett familjärt event med ambitionen att det ska vara familjärt. Just nu är temperaturen i vattnet dryga 20C men det kan givetvis förändras med kort varsel beroende på vindar och strömmar. Vi försöker hålla Facebooksidan uppdaterad de sista dagarna inför start med vattentempen så ni kan planera för våtdräkt eller inte.

Viktigt att tänka på är att vi alla respekterar varandra. Är du sjuk eller känner dig krasslig ber vi dig att stanna hemma. Väl på plats finns det massor av olika ställen att etablera just din bas på så att du inte känner att det är trångt.

 

I startfållan så får vi samsas om utrymmet som alltid. Vi kör en startomgång och känner du att du är snabb så ställ dig långt fram, övriga sprider därefter ut sig bakåt i fållan.

 

Här följer mer information kring loppet som vi ber er att ta del av.

Tävlings PM

Lördag den 13/8

Seniorstarten är kl. 14:00 från barnbadet på Älgö..

Utlämning av startmaterial från kl. 11:30 vid startområdet. Försök hämta ut ditt kit innan kl. 13 så vi hinner bocka av alla innan starten.

Racegenomgång 13:50, viktigt att du är där då.

Startmaterial består av simmössa med ert startnummer. I påsen ligger även en T-shirt till dig som du kan dra på dig efter loppet eller när helst du önskar.

Att tänka på

Att ta sig till Älgö gör man antingen med egen bil eller med kommunala färdmedel, vi rekommenderar å det starkaste det sistnämnda eller cykel. Åker ni kommunalt är det Saltsjöbanan till Solsidan och sedan byte till buss 458. Tänk på att kontrollera tidtabellen på www.sl.se eftersom bussen inte går hela tiden. Kliv av vid hållplats ”Älgö Gård” därefter är det ca 100m promenad förbi tennisbanorna och ned mot havet.

Väljer ni att köra på egen hand får ni försöka finna parkering runt omkring barnbadet eller i dess närhet. Det finns ett fåtal begränsade parkeringsplatser som är till för allmänheten, dock kan det vara ganska välbefolkat på ön under helgerna så försök vara i tid. Det finns en hel del privata parkeringar som inte ska användas eftersom de som äger platserna då blir riktigt sura. Kommunen är väldigt duktiga på att lappa felparkerade bilar - med andra ord ställ er inte i vägrenen eftersom de boende på ön inte heller uppskattar det.

Vi rekommenderar som sagt att cykla eller åka kommunalt.

Det finns möjlighet för ombyte på badplatsen, dock inga duschar. Allmän toalett i form av Bajamaja finns på badet. Ta med påsar för ombyteskläder om vädret är dåligt så ni har torra kläder efter loppet.

Mat

Det finns en kiosk vid badet med ett litet utbud av mat i form av toast, korv, pizza samt olika drycker och kaffe + det vanliga kioskutbudet. Vi rekommenderar att ni tar med egen matsäck för att vara säker på att få något ordentligt i magen före och efter loppet.

Vi har även lokala juniorer, Brödbarnen på Älgö, som kommer sälja fika på plats.

Tennisklubben har också servering öppen om vädret är bra och där finns lite enklare luncher att köpa samt kaffe och annan fika.

Loppet

Starten är kl. 1400.

Inför starten håller vi en uppvärmning inne på startområdet.

All tävlan både på land och i vattnet sker på egen risk. Föräldrar ansvarar för sina barn som deltar i loppet.

Banan är snitslad med röd/vita band, pilar ritade eller sprayade på marken eller skyltar. Viktigt att se upp då stigarna har trailkaraktär och har en hel del ojämna och branta partier.

Seniorbanan är ca 11km lång, uppdelat på ca 5km på Älgö och ca 5km på Gåsö. Simningen sträcker sig över 6 etapper som är mellan 40 - 350m styck och är sammanlagt 1000m.

Säkerhet

Tävlingsledningen avser att sätta upp vägvakter på Älgösidan. Det kommer finnas säkerhetsbåtar vid simningen samt bojar/jollar som dels markerar sträckan och dels fungerar som viloplats om det finns ett behov för det.

På Gåsösidan finns funktionärer på ett antal ställen för att vara behjälpliga att visa vägen vid ett par knixiga partier.

Första-hjälpen material finns på båda öarna ute på banan samt sjukvårdskunnig personal på Älgö vid tävlingssekretariatet. Vätskestationer kommer finnas vid i- och uppgång ur vattnet på båda öarna. I år sponsrar UMARA oss med sportdrycken.

Det är varje deltagares ansvar att hjälpa medtävlare vid skada till närmaste funktionär som står i kontakt med varandra och tävlingssekretariatet via radio och telefon.

Alla tävlande på utrustas med simmössa. Mössan skall bäras under loppet eller åtminstone under simningen, då det är en del av säkerhetsutrustningen eftersom simningen delvis sker i farled, samt vid målgång då startnumret står på mössan. Startnumret kan även skrivas tydligt med tusch på någon synlig kroppsdel så funktionärer vid landstigning på Gåsö samt vid målgång kan se vem du/ni är. Pennor finns att tillgå på tävlingsområdet.

Tänk även på att vi delar vägbana, under de delar som går på väg, med övrig trafik på Älgö. Alltså, var uppmärksam på bilar, cyklar och övriga fordon och personer i omlopp så ingen kommer till skada

Tävlingsledaren äger när som helst rätt att avbryta loppet om en situation som kräver det uppstår.

Tidtagning

Tidtagning sker av respektive deltagare om man vill ha sin exakta tid registrerad. Vi använder oss av RaceID.com och deras tidtagningssystem vid målgång men inga chip eller liknande attribut kommer användas. Resultatet publiceras på hemsidan någon dag efter tävlingen är avslutad och kommer även finnas på RaceID.com live.

Material

Obligatoriskt material: Simmössa, skall bäras under sim sträckorna och vid målgång.

Godkänd utrustning: Dolme, bogserlina och våtdräkt. Som ni noterat vid anmälan godkänner vi inte paddlar. Allt material som ska användas under loppet skall medföras från start till mål. Detta inkluderar även skräp. Inget skräp i naturen, det finns soptunnor vid vätskestationerna.

Regler

Vi försöker att inte ha så många regler men några få har vi.

 1. Följ snitslad bana, ser ni ingen snitsel har ni sprungit fel… vänd om!
 2. Dyk eller hoppa inte i vid sim sträckorna då djupet kan skifta beroende på vattenstånd, gå i ifrån respektive strand.
 3. Allt material skall medföras från start till mål.
 4. Det är obligatoriskt att hjälpa varandra vid eventuell olycka eller skada.
 5. Bryter du loppet tag då kontakt med tävlingsledningen i målområdet för avprickning.
 6. Lag går i mål hand i hand. Avstånd mellan lagkompisar är max 10m under loppet.
 7. Vid målgång, följ målfållan och se till att ni blir avprickade innan ni lämnar området. Trängs inte, vi räknar med ett gott sportsmanship.
 8. Innan tävlingsdagen är all landstigning och löpning på Gåsösidan via stranden och stigarna upp till de allmänna grusvägarna förbjuden då det är privat mark. Vänligen respektera detta då vi annars riskerar att inte kunna genomföra tävlingen.

After Race

Vid målgång bjuder vi på frukt.

Efter avslutat lopp sker prisutdelning, första, andra och tredje pris i alla klasser.

Badplatsen är utmärkt för de lite mindre familjemedlemmarna som följer med och hejar under dagen.

Tagga gärna foton på Instagram och Facebook med #moose2goose

Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er till oss.

info@moose2goose.com

Varmt välkomna till Älgö och Gåsö hälsar,

Moose2Goose teamet & Gåsö Gille

 

Parkeringsplatser vid P, mycket begränsade i antal.

Tänk på att inte parkera i naturen eller i dikeskanten, det kommer sluta med böter från kommunen och irriterade grannar som bor i närheten, onödigt. Om det är riktigt illa och samtliga parkeringar är fulla finns det flera parkeringar längst med vägen ut mot Älgö när ni passerat Älgöbron, den första ca 20 m efter bron på vänster sida och därefter har ni 2 stycken till på vänster sida efter ca 1 km. Dessa parkeringar innebär en promenad på mellan 3 – 2 km till startområdet om ni inte lyckas tajma bussen. Väljer ni den första parkeringen följer ni vägen tillbaka över bron ca 100m och där finner ni en busshållplats. Väljer ni de 2 andra finns busshållplatsen precis bredvid dem.

Busshållplats (Älgö Gård) på Älgö vid tävlingsområdet markerat med ett rött X.

Vid Tävlingsområdet finns kiosken med lättare förtäring och dryck.

På Tävlingsområdet hämtar ni även ut era startkit.

 

 

 

 

 

 

In English

Hello and a warm welcome to Älgö and Gåsö for the 8th edition of Moose2Goose Island Race.

We are ready and we hope that you are too and that this year’s race will be as nice as the previous ones.

Almost 100 racers have signed up and that means we all have to help out to make the day and the race work smoothly both for you and for other guests staying by the beach on Älgö and for the people living on the islands.

The Älgö beach is a public beach and we are borrowing a small plot of the area during the race. We’ve managed the previous year’s not to occupy the entire beach area and we are sure that it will work out just fine this year as well.

The preparations are at full speed and as always the last weeks are the busiest ones. We hope that you’ll like our race, it’s an event for everyone and we aim to make it feel welcoming and including.

At the moment the water temperature is around 20C but can of course change depending wind and the currents. We try to keep our Facebook page updated the last days with the temperature so you can plan for using wetsuits or not.

Important is that we all respect each other and if you are not feeling well or are ill then please stay at home. Once you are at the race area there is plenty of space to establish your personal “base” so it doesn’t feel crowded.

 

Since we all start at the same time it’s a good idea if you are a strong racer to head up to the first lines of participants and if you want to take it slow and easy then spread out behind the others.

Below is more information about the race we kindly ask you to read.

Race Memo

Saturday August the 13th

Race start at 14:00 from the beach at Älgö.

Start kits can be collected from 11:30 until latest 13:00 so we can make sure that everyone is in place before the start.

Racers meeting at 13:50. It’s important you attend that meeting to get the latest information about the course, rules and a safety briefing.

 

In the start kit you’ll find a swim cap with your number on it (BIB). You will also find a T-shirt and a small snack.

A few hints and tips

The best way to get to Älgö is either by car or by using local transports. We strongly recommend the local transports going by train and bus due to the fact that there are hardly any parking spaces at Älgö. Most parking’s are privately owned and you don’t want to upset the locals…

Take the train to Solsidan station and then change to the bus line 458. Check the time table on the link below since the bus is not running all the time. Get off at bus stop Älgö Gård and from there you have a short walk, not more than 100m, next to the tennis courts down to the beach.

Here you can find more about the local transports www.sl.se

If you chose to drive then you will have to try to find a parking place nearby the beach or in its vicinity. It’s really difficult since the public parking places are very few and during weekends we tend to get a lot of visitors to the islands. The municipality are experts in fining cars parked illegally so please do not park at the side of the road or on any private drive ways.

Again, we recommend you to use the local transports or go by bike.

There are changing facilities by the beach but no showers. There is also a public toilet.

Bring plastic bags for your clothes if the weather is bad so you have something dry to put on after the race.

Food

There is a kiosk by the beach with a small selection of food eg. Toast, hot dogs, pizza slices as well as soft drinks and coffee + tea and of course candy, small snacks and ice cream. We do recommend to bring your own picnic to make sure you have enough of energy to make it through the day.

Local juniors “Brödbarnen på Älgö” will be selling ”fika” on site.

If the weather is good we also have a tennis club with a café where you can buy food and “fika”.

 

About the race

The start is at 14:00.

Before the start we have a common warm up if you would like to join.

Participating in the race is at your own risk, parents are responsible for their children if they are participating.

The course is marked with red/white ribbons, arrows drawn on the ground or on signs. Some parts of the course are on trails with uneven and steep terrain so please be careful.

The course is about 11km long divided on both islands. 5km on Älgö and 5km on Gåsö. The swim parts are between 40 to 350 m each and we have 6 legs of swimming along the course, in total 1000m.

Safety

We will have security crew at some road crossings on Älgö and where the terrain is a bit tricky on both islands. There are safety boats at all swim legs + buoys to lead the way and for you to make a stop should you need to rest.

First aid is to be found on both islands by the beach and you’ll find water and energy drinks sponsored by UMARA also by the beach before the longest swim between the islands.

All participants are responsible to help any fellow racer if they are hurt or injured to the nearest safety crew.

The swim cap you get in your start kit is mandatory to use during the swim legs because it is part of the security equipment and we are crossing waterways where boats may occur. It also has to be worn when crossing the finish line since your start number is on the cap.

You are welcome to write your number on your arms or legs so that the officials at the beach and in the finish area can see who you are. We will provide markers for you to do so if you want to.

Please be aware of that some parts of the race we share the roads with cars, bikes and pedestrians on Älgö so be careful.

The race director can at any time stop the race if deemed necessary due to unforeseen situations

Timekeeping

If you want an exact time of your race we recommend that you use your own device. We are using RaceID.com and their timekeeping system when you cross the finish line but we are not using any chip or similar equipment. The result will be published on our website as soon as possible after the race but you can already find it on RaceID.com when the race is over.

Equipment

Mandatory equipment: Swim cap, must be worn during the swim legs and when crossing the finish line.

Approved equipment: Pull buoy, towing line and wetsuit. As you hopefully noted when signing up to the race we do not approve of paddles. All equipment used during the race must be carried from start to finish, no littering in the nature we have bins by the beach.

Rules

We try not to have too many rules but there are a few

 1. Follow the marked course, if you don’t see any ribbons then you are lost, turn around and go back!
 2. Do not dive or jump in to the water because the depth varies due to the tide. You must walk in to the water
 3. All equipment must be carried from start to finish
 4. It’s mandatory to help your fellow racers should anyone get hurt or injured.
 5. It you decide not to finish the race please contact the race director at the finish line so we know where you are.
 6. If you are a team you must cross the finish line holding hands. Maximum distance between team mates cannot exceed 10 m at any time.
 7. When finishing the race, follow the ribbons to the finish line and make sure you have been ticked off the list before you leave the area. We expect good sportsmanship so please take it easy if there’s a line.
 8. Before the race day the beach on Gåsö is off limits. The beach is private and we get to use it once a year for the race. Please respect the land owners and their privacy.

After Race

At the finish line we will have some fruit for you to get reenergized.

When the last participants have crossed the finish line there will be a small price ceremony with prices for 1st, 2nd and 3rd place in all classes.

If you bring your family to cheer you on, the beach on Älgö is a perfect place for the younger ones to go for a splash and swim.

Please do tag us on your social media with #moose2goose

If you have any questions don’t hesitate to contact us at any time.

info@moose2goose.com

Again, a warm welcome to Älgö and Gåsö

The Moose2Goose team & Gåsö Gille

Parking places = P, very limited in numbers

Please do not park at the side of the road or in the nature, you will be fined and the neighbors will be crossed and both scenarios are bad for you.

If all parking places near the beach are full there are more parking’s along the road to Älgö. The first one is just after the bridge on your left and then you have two more on your left hand side after approximately 1 km. These parking’s all mean that you will have a nice walk, about 3 km, to the race area unless you are able to catch the bus. If you are using the first parking the nearest bus stop is about 100 m before the bridge you just crossed. If you park at any of the others the bus stop is just next to them.

Get off at the bus stop called Älgö Gård and follow the foot and bike path next to the tennis courts toward the race area marked with the red X. This is where you’ll find us and where you will get your start kits.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Integritetsinställningscenter